News / Filterkaffe

  • Filterkaffes podcast - Sveriges bästa roastare

    Sara Hjälmås och Ulrika Ingmarssdotters podcast Filterkaffe gästade rosteriet efter vår seger i svenska rostmästerskapen. Vi snackade om branschen, kunskap i rostning och råkaffe samt hur det är att vara tjej i kaffebraschen. Följ deras pod med spännande diskussioner om bättre kaffe i alla led.  Podden vi gästar hittar du här:  http://filterkaffe.libsyn.com/3-sveriges-bsta-rostare-joanna-alm https://itunes.apple.com/se/podcast/filterkaffe/id867702544?mt=2 -  This is a post about the Swedish podcast Filterkaffe guesting the roastery after winning the Swedish Roasting Championship.    Från vänster: Joanna Alm, Sara Hjälmås, Ulrika Ingmarsdotter

    Read more →