• Kalita Glass Dripper 155

 • 270 kr

 • Description

  Kalita Wave har länge varit vår favoritfilter bryggningsmetod, eftersom den ger en fullare extraktion och ger mer smak överlag i en jämn och kontrollerad bryggning.. 

  Bottenfiltret ger en jämn bryggväg för vattnet med tre hål i botten. Den vinklade formen isolerar bryggmassan, så det förlorar inte värmen i omgivningen.

  Kalita kopparvågen finns i två storlekar: 185 (2-6 koppar) och 155 (1-2 koppar), och fyra fäger.

  Till detta filter behöver du även köpa pappersfilter i storlek 155

  ---

  The Kalita Wave has been our favorite filter brew method for a long time because it gives a fuller extraction and yields more flavor overall. 

  The flat-bottom filter provides an even brewing path for the water with three holes in the bottom. The waved shape insulates the brew mass so it doesn’t lose heat to the surroundings.

  The Kalita Glass Wave comes in two sizes: 185 (2-6 cups) and 155 (1-2 cups), and four colors.

  For this product, you also need to buy paper filters in size 155

 • Kalita Glass Dripper 155
 • Kalita Glass Dripper 155
 • Kalita Glass Dripper 155
 • Kalita Glass Dripper 155

Share this product