Santa Rosa, Tarrazu, Costa Rica

För 15 år sedan startade en så kallad kafferevolution i Costa Rica, som bidrog till att ändra kafferostares och inköpares syn på landets kaffe. Produktionen är nu strukturerad så att flera små, ofta familjedrivna gårdar lämnar sitt skördade kaffe till en central processtation. Detta kaffe är odlat på gården El Trapiche, och är av underarten Red Catuai. Kaffet är processat på stationen Santa Rosa, som ligger i regionen Leon Cortes i Tarrazu.

Santa Rosa är en av få utvalda stationer, eller micro mills i regionen, där man lyckas väl med att få fram kvaliteter och smaker som är typiska för underarten. Kaffet är tvättat, vilket innebär att 70-80% av fruktköttet avlägsnas från kaffebönan, som sen blötläggs före det torkas på upphöjda bäddar i 8-10 dagar. Santa Rosa ägs av Efrain Naranjo, som nästan uteslutande väljer att tvätta sitt kaffe helt, för att få ut det mesta och renaste smakerna ur kaffebäret.

 Gård: El Trapiche
Underart: Red Catuai
Producent: Efrain Naranjo
Region: Leon Cortes, Tarrazu
Tvätt- och torkstation: Santa Rosa
Höjd över havet: 1900 meter
Process: Tvättad
Skördeperiod: Januari - februari 2014
Spårat av: Nordic Approach
Smakbeskrivning: Doft av röda bär. Krämig munkänsla med medium kropp. Mogen araktär med smak av röda bär och mjölkchoklad.

 

----------

 

15 years ago, a so-called coffee revolution took place in Costa Rica, which changed the way roasters and importers viewed Costa Rican coffees. The production is now structured in a way where small, oftenfamily driven farms delivers the coffee to one central mill for processing.

This coffee of the varietal Red Catuai is grown on the farm El Trapiche. The coffee is processed at the micro mill Santa Rosa, located in Leon Cortes in the Tarrazu region. Santa Rosa is one of a small range selected micro mills, where the producers successfully develop the quality and flavor profile unique to the varietal. The coffee is fully washed, which means that 70-80% of the mucilage is removed from the cherry, which is then soaked before being dried on raised beds for 8-10 days. Santa Rosa is owned by Efrain Naranjo, who almost only chooses to fully wash the coffee, to get the most and cleanest flavorout of the coffee cherry.

 

Farm: El Trapiche

Varital: Red Catuai

Producer: Efrain Naranjo

Region: Leon Cortes,Tarrazu

Micro mill: Santa Rosa

Altitude: 1900 masl

Process: Fully washed

Harvest: January - February 2014

Sourced by: Nordic Approach

Cupping notes: Aroma of red berries. Creamy mouth feel with a medium body. Mature character with notes of red berries and milk chocolate.

 

http://nordicapproach.files.wordpress.com/2014/04/2014-02-10-12-15-53.jpg

Find out more

Our roastery is located in Rosersbergs Industrial Area, a five-minute drive from Rosersberg train station. We have been roasting all our coffee on our turquoise 25 kilos Diedrich, since 2013.