Santa Rita, Santa Ana, El Salvador

Nu kommer den andra av de tre mikrolotterna från Las Cruces projektet som vi har valt att ta in i år. Nu är de 6 säckarna från lotten som vi valt att kalla efter området Santa Rita här. Kaffet från Santa Rita såväl som Las Ranas och kommande La Inpendensia är tre goda exempel på hur ett långsiktigt samarbete mellan producent och konsument leder till en mer kvalitativ produkt. Producenten San Antonio Salaverria och hans familj har idag tre stora områden som ligger runt Santa Ana vulkanen i El Salvador. Alla kaffen processas på samma processtation, Las Cruces, som också ägs av familjen. Fram till förra året hölls lotterna inte separat utan blandades på processtationen. 

Tack vare samarbetet mellan våra råkaffespårare Nordic Approach och familjen Salaverria kan vi idag smaka lotterna separat och på så vis se deras olikheter från underart, skördeområde och hur just detta kaffe har blivit behandlat. I år tar vi in tre mikrolotter från olika områden i Santa Ana där familjen lägger ner ett extra noggrant arbete. Santa Rita är det andra kaffet i denna serie. I regionen Santa Rita växer kaffet på en höjd av 1550 meter över havet och består främst av underarten San Francisco som är en naturlig hybrid av Pacas och Old Bourbon Elite, men även av Catuaí, Bourbon och lite Sarchimore. Här har vi såväl en mer noggrann plockning som ger ett jämnare resultat och varsam hantering av kaffet i alla led. På familjens processtation, Las Cruces, processas kaffet från alla mikrolotterna och genomgår där en våtprocess enligt tradition men genomgår även en process som kallas “soaked”- vilket betyder att kaffet först pulpas och fermenteras under vatten 24-36 timmar (beroende på väderförhållanden), tvättas och separeras efter kvalitet och densitet i vattenkanaler och därefter blötläggs i ytterligare 12-24 timmar före kaffet torkas. Denna blötläggning ger kaffet en renare smak och ett längre celliv- vilket betyder att kaffet håller sin karaktär ännu längre. 

Smakbeskrivning: Arom av nougat. Mullig och syltig munkänlsa. Välbalancerad med klar syrlighet. Mogen smak av körsbär och nougat. Lång eftersmak av röda, mogna bär.  

-

This coffee is one fine example of a long-term project where the producer and our green sourcer, have succeeded to optimize quality by changing the process to prepare a different and value added product. The producer Jose Antonio Salaverria and his family has three large pieces of land with coffee production around the Santa Ana volcano in El Salvador. The coffees are all processed at their central mill, Las Cruces, that’s owned by the same family. Their coffee growing areas consist of a great number of farms he has inherited or bought over the last few years, but up until last year they have not separated the coffees according to the different farms. 

This year the blocks are devided in to different microlots of land that are harvested separately. Depending on altitude, varietals etc they take the blocks with the best potential and do a different and more “extreme” picking and follow up. We’re buying three of those micro lots this year, where the Santa Rita is the second out in the row. On this coffee Jose Antonio Salaverria has, together with our green coffee sourcer Nordic Approach not only increased the lot traceability and separation. They have also been changing the processing methods of this coffee; we call the process “soaked”; after the coffee cherry has loosen their outer skin in pulper, the coffee is being fermented under water for 24-36 hours, depending on the weather conditions. It is then graded in washing channels into two grades based on density before it’s soaked under clean water in tanks for 12-24 hours. Afterwards the coffee is being dried 10 – 15 days days on African drying beds on bamboo surface and hessian cloths. Coffees are covered in plastic during midday and at night. The result in the cup from the soaking process is a more clean cup and gives a longer cell life to the coffee.

Taste description: Aroma of nougat. Creamy and jammy mouthfeel. Well balanced with clear acidity. Mature flavours of cherry and nougat. Long aftertaste of mature, red berries.

Find out more

Our roastery is located in Rosersbergs Industrial Area, a five-minute drive from Rosersberg train station. We have been roasting all our coffee on our turquoise 25 kilos Diedrich, since 2013.