Edmundo Alvera, Colombia

Espresso: Saftig och krämig med inslag av svarta vinbär och hasselnöt
Filter:  Saftig och komplex med inslag av svarta vinbär och hasselnöt

Den syredrivna smakprofilen i kaffet från Huila är något speciellt. Edmundo Alvera stod verkligen ut på koppbordet med dess kenyanska svartvinbärs liknande karaktär. Detta samtidigt som kaffet behåller den komplexitet som är typiskt för Huila regionen. Dessa två tydliga karaktärsdrag gör att vi får njuta av en saftig, elegant och mycket balanserad kopp. /Joanna Alm, huvudrostare

Edmundo Alvear äger den åtta hektar stora gården som han driver tillsammans med sin hustru Marina Munoz. Totalt har de 12 000 träd Caturra och 15 000 Colombia som odlas 1800 meter över havet, en höjd som bidrar ytterligare till den syra och komplexitet vi finner i koppen.

FAKTA

Producent: Edmund Alver Toro
Region: LA Esperanza, Huila, Pitalito, Colombia
Varietet: Caturra och Colombia F6
Altitud: 1800 m ö.h.
Process: Fermenterat 20 h,  tvättad
Skörd: Maj 2015
Espresso:  1:2, 19 % (18g / 30 sek / 36 g)

 - 


Espresso: Juicy and creamy with notes of black currant and hazelnut 
Filter: Juicy and complex with notes of black currant and hazelnut

The acidity driven taste profile in coffee from Huila is something special, it even has the potential to make your gums contract. The Edmundo Alvera coffee, however, stood out on the Huila cupping table this year with it’s very Kenyan black currant like character, all while maintaining the body and com- plexity that is significant for a Huila coffee. Together, these characters of the coffee give us the pleasu- re of enjoying a brilliant yet elegant final cup. /Joanna Alm, Head Roaster 

Edmundo Alvear has an eight-hectare farm that he is running together with his wife Marina Munoz and their family. In total, they have 12 000 trees of Caturra and 15 000 of Colombia grown on an altitude of 1800 masl which pushes the acidity and complexity in the cup a bit extra.

FACTS

Producer: Edmund Alvear Toro 
Farm: Brisas
Region: La Esperanza, Huila, Pitalito in Colombia
Varietal: Caturra and Colombia F6
Elevation: 1800 m.a.s.l.
Processing: Fermented 20 hours, washed 
Harvest: May 2015
Espresso: 1:2, 19 % (18g / 30 sek / 36 g)

Find out more

Our roastery is located in Rosersbergs Industrial Area, a five-minute drive from Rosersberg train station. We have been roasting all our coffee on our turquoise 25 kilos Diedrich, since 2013.