Drop Coffee - Transparensrapport 2018

Vi på Drop vill vara öppna med er, våra älskade kunder. Vi besöker ständigt alla producenter vi köper från. Vi vill visa hur gårdarna ser ut, vad producenterna heter och när kaffet skördades. Att veta så mycket som möjligt om produkten du köper innebär att du som kund är ansvarig. Du kan bestämma vad du köper och vart dina pengar går. Det är därför vi har gjort denna öppenhetsrapport. Vi vill visa dig hur mycket vi betalar för kaffet du dricker.

Om 2018 års transparensrapport
Det nuvarande marknadspriset för kaffe är lägre än produktionskostnaden, en ekvation som inte går ihop för producenterna. Du kan läsa mer om det i vårt föregående blogginlägg. Marknadspriset är för närvarande under 1 USD per pund i FOB. I vissa fall hade det varit mer relevant att prata om gårdspriset, men för att använda samma mått för att kunna jämföra våra priser med marknaden presenterar vi FOB-priserna i den här rapporten.

FOB-priserna är det pris kaffet har när det packas i en container på ett fartyg vid ursprungshamnen. Outöver detta tillkommer frakt, import inklusive personalkostnader och leverans till vårt rosteri.

I den här rapporten valde vi att visa FOB-priserna för alla kaffe som vi köpte under 2018. We inkluderar även hur många år vi har arbetat med producenterna och den köpta volymen. Du kommer att se dessa kaffe under 2019 också, men det kommer att finnas i nästa års rapport.

Att kunna köpa mer från de människor vi arbetar med är en stark motivation för oss att växa som företag. För närvarande köper vi två gårdar exklusivt. Vi är en liten köpare jämfört med ett kommersiellt kafferosteri, men vi vill se till att kaffet vi köper betalas för så att det täcker produktionskostnaderna och ger vinst till producenten.

Hållbarhet
Ekonomi är en av de tre hållbarhetsfaktorerna, de andra två är klimat och socialt. När vi besöker producenten fyller vi också i vår hållbarhetsrapport som vi har skrivit upp med en jurist inom hållbarhet.

 

 

 

 

Läs mer här

Vårt rosteri ligger i Rosersberg, 5 minuters bilfärd från Rosersbergs station. Vi har rostat allt fårt kaffe på vår turkosa Diedrich 25kilosrost, sen 2013.