Blanca Rojas, Huila, Colombia

Blanca Rojas fick för ett år sedan bidrag till att starta upp ett koppningslabb. I staden Huila finns flera liknande privata och kooperativa köpare, men ingen av dem koppar och håller lotterna separerade på samma sätt som Blanca Rojas.

Kaffeproduktionen i Colombia är uppbyggd så att flera små gårdar som jobbar mot ett kooperativ eller organisationer , i detta fall är det den Blanca Rojas som sammankopplar bönderna. Bönderna processar själva sitt kaffe och säljer det sedan, med pergamentet kvar, till Blanca. När en odlare levererar sitt kaffe så provsmakas kaffet direkt och bönderna får betalt. Vår råkaffespårare har genom Blanca inlett en dialog med bönderna och Blanca där de söker efter kaffeproducerade i särskilda områden och en viss typ av underart etc. Bönder får riktlinjer i skörd och processning och får tillgång till premie till som innebär att de får extra betalt utöver marknadspriset, baserat vilken kvalitet kaffet har. Blanca håller i sin tur alla lotte noggrant separerade och kvalitetskontrollerar dessa noggrant. Premien bidrar till att driva upp kvalitén på kaffet och samtidigt verka för att bönderna får bättre betalt.

Underarter: Caturra

Producent: Blanca Rojas

Region: Huila

Produktion: Kaffebären plockas, processas och torkas på gården innan de levererar som parchemntkaffe till kooperativet eller organisationen.

Process: Bären plockas för hand på gården. Efter fermentation i 12-16 timmar tvättas kaffet och defekta bär plockas bort. Kaffet sköljs i rent vatten innan det skickas till torkning. Kaffe i Huila torkas på små uteplatser, och sorteras för hand av odlarna. Odlarna levererar frekvent kaffe i små omgångar så snart deras dagliga eller veckovisa batch är redo. Den här mikrolotten kommer från en enda odlare.

Höjd: 1700-2000 meter över havet

Skörd: maj - juni 2014

Råkaffespårare: Nordic Approach

Espressorecept: Kaffe: 18 g, Total vikt: 37 g, Extraktionstid: 30 sekunder, TDS: 9,5, Extraktion: 20% - 21%

Smakbeskrivning: Krämig med medium kropp och livlig syra. Mogen karaktär med smak av björnbär, torkade bär och fikon.

 

 

Kaffeproduktion i Colombia är baserad på småbrukare relaterade till ett kooperativ eller en förening. Odlarna förädlar ofta kaffet själva och säljer sedan pergamentkaffet till ett kooperativ. När en odlare levererar sitt kaffe kommer det att koppas omedelbart, och om det inte håller standarden så säljer de det bara vidare lokalt för att få tillgång till pengarna för att köpa och lagra bra kaffe.


Genom vår grönkaffekälla erbjuder vi en premie till odlaren vilket innebär att de får extra betalt utöver marknadspriset, beroende på hur gott kaffet smakar på koppbordet. Gårdar som kan få premien måste ligga över en viss höjd, ha minst 2 tunnland mark och odla arter som Caturra och Bourbon. Hur odlarna torkar kaffet och ventilationen spelar också roll. Premien bidrar till att driva upp kvaliteten på kaffet och hjälper samtidigt bönderna att få bättre priser.

Detta är en ung organisation och de fick lite pengar för att etablera koppningslabbet för ett år sedan. De är i staden Buesaco där det finns gott om liknande privata och kooperativa köpare, fortfarande är det ingen som koppar och håller isär tomterna på samma sätt som de här killarna.

 

Sort: Caturra

Producent: Blanca Rojas

Region: Huila

Tillverkning: Kaffekörsbär plockas, bearbetas och torkas på gården innan de levereras som torrt pergament till föreningen

Process: Körsbären handplockas av bönderna. Efter jäsning i 12-16 timmar tvättas kaffet och flyter och skadade körsbär separeras. Kaffet sköljs i rent vatten innan det skickas till torkning.

Höjd: 1700-2000 moh.

Skörde: maj - juni 2014

Grönt kaffekälla: Nordic Approach

Espresso recept: Dos: 18 g, Dryckens vikt: 37 g, Extraktionstid: 30 sekunder,

TDS: 9,5, Extraktion: 18,5% - 19%

Koppningsnoter: Krämig med medium fyllighet och gnistrande syra. Mogen karaktär, toner av björnbär, torkade bär och fikon.

.

Läs mer här

Vårt rosteri ligger i Rosersberg, 5 minuters bilfärd från Rosersbergs station. Vi har rostat allt fårt kaffe på vår turkosa Diedrich 25kilosrost, sen 2013.