Hållbar kaffehandel enligt Drop Coffee

Drop Coffee vill ge insyn i alla led i kaffeproduktionen, och en del av det är att visa hur vi tillsammans med våra råkaffespårare prissätter kaffe och hur mycket bonden faktiskt får betalt. Vi tror på att synliggöra detta för att visa på hur vårt och ert arbete bidrar till en mer hållbar värld. I det här blogginlägget följer ett prisexempel baserat på Colombia 2014. Detta är siffror som är aktuellt idag, vi tror på hur vi arbetar med de här modellerna för att konstant öka den högsta nivån och betala producenterna mer för sitt ursprung. Vår strävan är att de närmsta åren betala ytterliga några dollar per kilo råkaffe.

Vår vision som vi efterlever är att köpa in, rosta och servera det kaffe vi själva tycker om att dricka. Ett kaffe som är rent, smakrikt och som lämnar oss med en god eftersmak och ett gott samvete. Bara ett par procent av världens kaffeproduktion när den högsta nivån av kvalitet. Ofta saknas incitament och resurser för producenterna att höja ambitionerna. Världsmarknadspriser och rådande handelsstrukturer ger smalt utrymme för investeringar eller utveckling.

Därför arbetar vi bara med samarbetspartners som delar vår vision. Våra råkaffeleverantörer ska inte bara överleva av sin kaffeproduktion, de ska kunna leva av den. De ska få en möjlighet att investera i sin produktion och i framtiden.

När kaffet när oss arbetar vi för att lyfta fram alla de unika smakerna i varje kaffe och ursprung. Vi blandar inte kaffet och rostar för att få ut allt av dess karaktär - av respekt för producenten, men också för att kaffet ger oss så mycket mer när dess underart och växtförhållanden får följa med från skörd till kopp.

Följande är ett prisexempel på kaffet som skördades i juli i Colombia, summorna är ungefärligen då de är styrda av växelkurs och världsmarknadspriset på kaffe.

I Colombia får bönderna betalt per carga. En carga är 125 kg råkaffe med pergamentskalet kvar där tre säckar motsvarar ungefär en säck färdigprocess. Enligt marknadspriset för specialkaffe betalas obligationen 835000 pesos för en carga, det är ungefär 2985 SEK. Vår råkaffespårare Nordic Approach poängsätter allt kaffe efter hur bra det är koppar och betalar som bonden utöver dagspriset för specialkaffe ett minimum av 170 000 pesos per carga, enligt följande tabell:

85-86p – 170 000 pesos (2985 + 608 SEK)

87-89p – 270 000 pesos (2985 + 965 SEK)

89-90p – 400 000 pesos (2985 +1430 SEK)

Allt kaffe Drop Coffee köper mellan 85 och 100 poäng.

För ett kaffe med 88 poäng får bonden betalt 24 SEK per kilo plus tillägg och avgifter till sammarbetspartners för kaffe på 7,70 SEK. Totalt får bonden betalt 32 SEK per kilo.

Därefter tillkommer följande kostnader som läggs på kaffepriset:

  • Torrprocessning, svinn, export – 11 SEK per kilo
  • Lön till serviceperson/exportör – 8 SEK per kilo.

Total kostnad innan frakt från ursprungslandet blir kilokostnaden ca 51 SEK per kilo. Därefter tillkommer frakt från utsprungslandet, hamnavgift in till EU, lagerkostnad och packningsavgifter på omkring 8 SEK per kilo.

Totalkostnad per kilo råkaffe som anländer till EU blir ca 59 SEK. Drop Coffee betalar ca 90 kr per kilo råkaffe.

Prisexempel för 1 kg råkaffe, Colombia:

Marknadspriset för specialkaffe

24 SEK

Tillägg och avgifter till samarbetspartners

7,7 SEK

Total betalning till bonden

= 32 SEK

Torrprocess, svinn och exportkostnader

11 SEK

Lön till serviceperson/exportör

8 SEK

Total kostnad innan frakt från ursprungsland

=51 SEK

Fraktkostnad ut från ursprungsland, hamnavgift in till EU, lagerkostnad och packningskostnad

8 SEK

Total kostnad för råkaffe som anländer till EU

= 59 SEK

Frakt till mellanlager, kostnadsförvaring och marginal till leverantör

ca 30 SEK

Slutgiltigt pris för Drop Coffee

= ca 90 SEK

 

Vi betalar våra producenter mer än världsmarknadspriset och även mer än vad några certifieringar kan garantera Det finns en marknad för allt kaffe och flera sätt att bygga en hållbar handel med ansvarsfulla relationer. Detta är vår ide och filosofi där kvalitet lönar sig.

Drop Coffee vill ge insikt i alla steg som involverar kaffeproduktion, och en del av det är att visa dig hur vi tillsammans med vår gröna kaffekälla prissätter kaffet och hur mycket lantbrukaren får betalt. Det här exemplet är baserat på Colombias skörd 2014. 

Vi har bestämt oss för att köpa, rosta och servera det kaffe vi personligen skulle vilja dricka. Ett kaffe som är rent, gott och som lämnar oss med en fin eftersmak och ett rent medvetande. Endast ett par procent av världens kaffeproduktion når den högsta kvalitetsnivån. Incitament och resurser saknas ofta för producenterna att höja ambitionerna. Världsmarknadspriser och nuvarande handelsstrukturer ger lite utrymme för investeringar eller utveckling.

Det är därför vi bara samarbetar med de som delar vår vision. Våra leverantörer ska inte bara överleva på sin kaffeproduktion, de ska kunna leva på det. De borde kunna investera i sin produktion och i framtiden.

Följande är ett prisexempel på kaffe som skördats i juli i Colombia. Summan är ungefärlig på grund av växelkursen och världspriset på kaffe. 

I Colombia får bonden betalt per last. En carga är 125 kg pergament. Tre påsar pergament motsvarar ungefär en påse råkaffe. Enligt marknadspriset för det mest avancerade kaffet, specialkaffe, betalas bonden 835 000 pesos per carga, cirka 412 USD.Nordic Approach betygsätter allt kaffe baserat på koppning och betalar bonden utöver specialkaffepriset minst 170 000 pesos per Carga, enligt följande tabell:

85-86p – 170 000 pesos (412 + 84 USD) 

87-89p – 270000 pesos (412 + 133 USD)

89-90p – 400000 pesos (412 + 197 USD)

Allt kaffe som köps av Drop Coffee får 85 poäng eller högre För ett kaffe med 88 poäng får bonden 3,3 USD plus Nordic Approachs tillägg på 1,1 USD per kilo. En total kostnad på 4,4 USD. Ovanför det läggs följande till:

  • Fräsningsavgifter, förlust, exportavgift – 1,54 USD
  •  Avgifter till tjänsteleverantör/exportör – 1,1 USD

Total kostnad ex frakt: 7,04 USD 

Sändning, hamnavgift, lager, palletering, inslagning, bandning – 1,1 USD 

Total kostnad: 8,14 USD per kilo

För skörd juni 2014 betalar Drop Coffee cirka 12,5 USD per kilo kaffe från Colombia.

 

Prisexempel på 1 kg råkaffe, Colombia

Marknadspris på specialkaffe

3,3 USD

Tillägg och avgift för medarbetare

1,1 USD

Total betalning till bonden

= 4,4 USD

Fräsningsavgifter, förlust, exportavgift

1,54 USD

Avgifter till tjänsteleverantör/exportör

1,1 USD

Total kostnad före leverans från ursprunget

= 7,04 USD

Sändning, hamnavgift, lager, palletering, inslagning, bandning

1,1 USD

Total kostnad green för kaffe som kommer till EU

= 8,14 USD

Leverans till lager, lageravgift och marginal till leverantör

4,30 USD

Slutpris för Drop Coffee

= 12,5 USD

 

Vi betalar våra producenter mer än världsmarknadspriset, och även mer än vad vissa certifikat kan garantera. Det finns en marknad för allt kaffe och hundra sätt att arbeta hållbart med relation och miljö. Detta är vår idé och filosofi där qualitet lönar sig.

 

 

.

Läs mer här

Vårt rosteri ligger i Rosersberg, 5 minuters bilfärd från Rosersbergs station. Vi har rostat allt fårt kaffe på vår turkosa Diedrich 25kilosrost, sen 2013.