Burundi Nemba

Nemba är två enheter: ett kooperativ och en tvättstation. Kooperativet består av de levererande körsbärsproducenterna till tvättstationen och tvättstationen ägs av Webcor. I början och slutet av skörden är tvättstationen öppen två gånger i veckan och är igång varje dag under skördeperiodens topp.

Enligt Nemba tvättstations chef, Fabien Nyambere, är de största kvalitetsutmaningarna goda jordbruksmetoder och jordbrukarnas tillgång till gödningsmedel. Webcors team av agronomer arbetar med bondeföreningarna för att utbilda god jordbrukspraxis, men användningen av gödningsmedel är en utmaning kopplad till fattigdom: körsbärsproducenter kämpar för att kunna fforda gödselmedel. Fabien tror dock att högre priser kan uppnås på marknaden eftersom bönder ökar avkastningen med bättre agronomiska metoder och förbättrar kvaliteten på valet av körsbär.

Under Burundis första omgång av privatisering av sina tvättstationer 2009, förvärvade Webcor 13 av tvättstationerna i Kayanza- och Ngozi-regionerna. Dessa provinser, särskilt Kayanza, är välkända och högt ansedda för att producera några av de bästa coffeesen i landet. Höga höjder, rik vulkanisk jord och erfarna och disciplinerade bönder är några av de saker som skiljer Kayanza från närliggande coffee odlingsområden i Burundi.

Webcor har skilt sig från konkurrenterna genom att utveckla ett professionellt agronomteam, bestående av tre ingenjörer som övervakar de tre regioner som Webcor för närvarande verkar i. Detta team ansvarar för att övervaka agronomiska bästa praxis, utbildning av och samarbeta med körsbärsproducenter både före skörd och skörd, med tonvikt på att se till att producenterna har de nödvändiga verktygen och kunskaperna för att övervaka och bestämma agronomiska metoder som är bäst lämpade för producenternas egna plantager.

På grund av inbördeskrig och fullständig statlig kontroll över Burundis coffee-sektor har körsbärsproducenter haft liten kontroll över coffee produktionsprocess, vilket leder till kraftigt fluktuerande skördar och dålig kvalitetskontroll. Lyckligtvis är Burundi väl försedd med goda jordbruks- och klimatförhållanden, såväl som sorter med stor potential för att producera unika och kvalitetscoffees. Webcors uppdrag är att öka coffee produktivitet och kvalitet genom finansiella investeringar, ett starkt professionellt team av agronomer och fokus på bra val av körsbär. Detta team är entusiastiska över möjligheten att överbrygga gapet mellan körsbärsproducent och köpare och underlätta producentens oberoende genom god resurshantering och transparent affärspraxis.

Läs mer här

Vårt rosteri ligger i Rosersberg, 5 minuters bilfärd från Rosersbergs station. Vi har rostat allt fårt kaffe på vår turkosa Diedrich 25kilosrost, sen 2013.